Disclaimer

KORT Bouw & Vastgoed advies verklaart dat de inhoud van deze website op zorgvuldige wijze is samengesteld, doch kan geen enkele aansprakelijkheid voor schade, die het gevolg is van handelen en/of beslissingen die gebaseerd zijn op deze informatie, aanvaarden.
Tevens is Kort Bouw & Vastgoed advies niet aansprakelijk voor claims welke ingediend worden als gevolg van het oneigenlijke gebruik van artikelen of andere op de website opgeslagen informatie en  zal deze claims verhalen op de oneigenlijke gebruiker.
Een bezoeker mag geen auteursrechtelijk beschermde werken of andere op deze website opgeslagen informatie openbaar maken of verveelvoudigen zonder schriftelijke toestemming van Kort Bouw & Vastgoed advies.