Huisartsen praktijk Etten-Leur

Binnenstedelijke herontwikkeling Huisartsen praktijk Etten-Leur
Gedelegeerd ontwikkelaar en projectmanager binnenstedelijke herontwikkeling logistieke loods/ zalencomplex naar Huisartsenpraktijk. Met koppeling aan de bestaande praktijkruimte en revitalisatie huidige praktijkruimte aan de Markt 128 Etten-Leur.

Project scoop

  • Ontwikkel management en projectmanagent
  • Omgevingsmanagement (grondruil en aankoop aangrenzende percelen en vereniging van eigenaren)
  • Planvormingen met Huisartsen, omwonenden en gemeente
  • Budget ramingen
  • Tekeningen (schetsontwerp tot en met definitief ontwerp)
  • Omgevingsvergunning (nieuwe bouw- sloop en gebruiksvergunning)
  • Onderzoeken milieu, asbest, geluid, archeologie en sonderingen
  • Contract management omgeving, sloop, nieuwbouw en inrichting (in samenwerking met advocaat en notaris)
  • Aanbestedingsmanagement
  • Directievoering en toezicht uitvoering
Opdrachtgever Huisartsen praktijk markt Etten-Leur
Architect KORT Bouw & Vastgoed advies